Điểm tin:
 
Chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Tên chương trình:       Kế toán doanh nghiệp        

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng      

Ngành đào tạo:           Kế toán

Loại hình đào tạo:      Chính qui         

1. Mục tiêu đào tạo:

     Đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

     Đào tạo người sinh viên có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác.

- Về chuyên môn:

     Chương trình Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp được xây dựng theo phương pháp DACUM - một phương pháp xây dựng chương trình dựa trên sự phân tích nhu cầu, phân tích nghề nghiệp, phân tích công việc từ cộng đồng dân cư. Từ việc phân tích trên mới xác định nghề nghiệp cần đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo. Vì vậy có thể nói chương trình Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp đủ sức để đào tạo ra những sinh viên có tay nghề cao có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội.

     Mục đích của chương trình là cung cấp những kiến thức sâu rộng, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Những kỹ năng đạt được cho nghề nghiệp:

     + Nắm vững các nghiệp vụ kế toán - tài chính.

     + Lập - đọc báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

     + Kỹ năng giải quyết vấn đề.

     + Sử dụng thành thạo các công cụ tin học dùng trong kế toán.

     + Kỹ năng giao tiếp.

- Vị trí nghề nghiệp:

     Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận các vị trí kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán tổng hợp.

2. Thời gian đào tạo: 03 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 141 đvht, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (135 tiết)

4. Đối tượng tuyển sinh:

     Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT; hoặc các văn bằng tương đương; có đủ sức khỏe học tập; không ở thời kỳ bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hay truy tố trong thời gian thi hành án.

4.1.  Hình thức tuyển sinh:

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển  vào trường theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Khu vực tuyển sinh là Sóc Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

 4.2. Điều kiện trúng tuyển:

     - Tất cả các thí sinh đăng ký vào Trường ngành Cao đẳng kế toán hệ chính quy phải qua kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển do nhà Trường tổ chức.

     - Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

     Địa chỉ: số 400, đường Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

4.3. Hồ sơ nhập học:

     - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.

     - Bản sao giấy khai sanh (có dấu của chính quyền hoặc là bản photo có công chứng)

     - Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, THBT; hoặc các văn bằng tương đương có công chứng.

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm:

     Thang điểm áp dụng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên được xếp theo thang điểm 10.

     - Việc xếp loại kết quả học tập theo thang điểm được quy định như sau:

TT

THANG ĐIỂM

XẾP LOẠI

KẾT QUẢ

1

Từ  9 đến 10

Xuất sắc

ĐẠT

2

Từ  8 đến  cận 9

Giỏi

3

Từ 7 đến cận 8

Khá

4

Từ  6 đến cận 7

Trung bình khá

5

Từ 5 đến cận 6

Trung bình

6

Từ  4 đến cận 5

Yếu

KHÔNG ĐẠT

7

Dưới 4

Kém

7. Nội dung chương trình

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương                                                            44 ĐVHT

Chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục quốc phòng - An ninh (135 tiết)

7.1.1.Các môn Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT

(Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 măm 2008)

STT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

NGHE GIẢNG

THẢO LUẬN

1.       

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin

7.5

78.75

33.75

2.       

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

31.5

13.5

3.       

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.5

47.25

20.25

7.1.2. Các môn Khoa học xã hội - nhân văn                                               08 ĐVHT

     - Bắt buộc:                                                                                      03 ĐVHT

     - Tự chọn:                                                                                       05 ĐVHT

TT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Pháp luật đại cương

3

45


x2

Soạn thảo văn bản

3

45x


3

Tiếng việt thực hành

2

30x


4

Logic học

3

45x


5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

30x


6

Đại cương lịch sử quan hệ quốc tế

2

30x


7

Báo chí truyền thông

2

30x


7.1.3. Các môn Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên                      11 ĐVHT

     - Bắt buộc:                                                                        11 ĐVHT

     - Tự chọn:                                                                         00 ĐVHT       

TT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Tin học đại cương

4

30

60

x2

Toán cao cấp

4

60


x3

Xác suất thống kê

3

45


x7.1.4. Ngoại ngữ                                                                                10 ĐVHT

     - Bắt buộc:                                                                                   10 ĐVHT

     - Tự chọn:                                                                                    00 ĐVHT

TT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Anh văn 1

4

60


x2

Anh văn 2

3

45


x3

Anh văn 3

3

45


x7.1.5. Giáo dục Thể chất                                                             03 ĐVHT

TT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Giáo dục thể chất

3


90

x7.1.6. Giáo dục Quốc phòng - An ninh                                            135 Tiết

TT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

(9 ĐVHT)

135 tiết

117

18

x


Có điều chính

 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                                   97 ĐVHT

7.2.1. Các môn kiến thức cơ sở ngành                                               29 ĐVHT

     - Bắc buộc:                                                                              23 ĐVHT

     - Tự chọn:                                                                               06 ĐVHT

TT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Kinh tế vi mô

4

60


x2

Quản trị học

3

45


x3

Luật kinh tế

3

45


x4

Nguyên lý kế toán

4

60


x5

Nguyên lý thống kê

3

45


x6

Tài chính - Tiền tệ

3

45


x7

Kinh tế vĩ mô

3

45


x8

Marketing căn bản

3

45x


9

Toán kinh tế

3

45x


10

Lịch sử tư tưởng kinh tế

3

45x


11

Tâm lý học giao tiếp

3

45x


12

Kinh tế quốc tế

3

45x


13

Thương mại điện tử

3

45x


7.2.2. Các môn học chuyên ngành                                                               55 ĐVHT

     - Bắt buộc:                                                                                         49 ĐVHT

     - Tự chọn:                                                                                          06 ĐVHT

            STT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Tài chính doanh nghiệp

4

60


x2

Kế toán tài chính doanh nghiệp1

6

90


x3

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

4

60


x4

Thuế

3

45


x5

Kế toán quản trị chi phí

3

45


x6

Kiểm toán

3

45


x7

Thực hành kế toán 1

3

15

120giờ

x8

Thực hành kế toán 2

4

30

120giờ

x9

Tin học kế toán

3

30

30

x10

Quản trị doanh nghiệp

3

45


x11

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

45


x12

Ứng dụng phần mềm kế toán

4

30

60

x13

Phân tích và thẩm đinh dự án

3

45


x14

Thanh toán quốc tế

3

45


x15

Quản trị tài chính

3

45x


16

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

45x


17

Kinh tế sản xuất

3

45x


18

Thị trường chứng khoán

3

45x


7.2.3. Thực tập tốt nghiệp + Thi tốt nghiệp                                     13 ĐVHT

            STT

MÔN HỌC

ĐVHT

SỐ TIẾT

BB

TC

GHI CHÚ

LT

TH

1

Thực tập tốt nghiệp

5


450 giờ

x2

Thi tốt nghiệp

8x3

- Khoa học Mác - Lênin

2


4

- Tài chính - Tiền tệ

3


5

- Kế toán tài chính doanh nghiệp

3


8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):

8.1. Học kỳ I:

Số TT

 

MÔN HỌC

ĐVHT

Tổng Số Tiết

 
Ghi chú

TS

 (tiết)

LT

(tiết)

TH

(tiết)

1

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

135 tiết

135

45

90


2

Giáo dục Thể chất 1

1

30


30


3

Toán cao cấp

4

60

604

Anh văn 1

4

60

605

Tin học đại cương

4

90

30

60


6

Pháp luật đại cương

3

45

457

Tiếng việt thực hành

2

30

30


Tự chọn

2 ĐVHT

8

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

30

30


9

Báo chí - truyền thông

2

30

30


 10

Đại cương lịch sử quan hệ quốc tế

2

30

30


Tổng số

18 ĐVHT

135 Tiết

450

270

180

 

8.2. Học kỳ II:

Số

TT

 

MÔN HỌC

ĐVHT

Tổng Số Tiết

 
Ghi Chú

TS

 (tiết)

LT

 (tiết)

TH

 (tiết)

1

Giáo dục Thể chất 2

1

30


30


2

Anh văn 2

3

45

453

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

7.5

112.5

78.75

33.75


4

Kinh tế vi mô

4

60

605

Nguyên lý kế toán

4

60

606

Tài chính - Tiền tệ

3

45

457

Xác suất thống kê

3

45

458

Soạn thảo văn bản

3

45

45


Tự chọn

3ĐVHT

9

Logic học

3

45

45


Tổng số

36.5

442.5

378.57

63.75

 

8.3. Học kỳ III:

Số

 TT

 

MÔN HỌC

ĐVHT

Tổng Số Tiết

 
Ghi Chú

T. Số

 (tiết, giờ)

LT

 (tiết)

TH

 (tiết)

1

Giáo dục Thể chất 3

1

30


30


2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

31.5

13.5


3

Kinh tế vĩ mô

3

45

454

Luật kinh tế

3

45

455

Thanh toán quốc tế

3

45

456

Quản trị học

3

45

457

Nguyên lý thống kê

3

45

458

Kế toán tài chính 1

6

90

909

Toán kinh tế

3

45

45


Tự chọn 3 ĐVHT

10

Lịch sử tư tưởng kinh tế

3

45

45


11

Kinh tế quốc tế

3

45

45


Tổng số

28

435

405

43

 

               

8.4. Học kỳ IV:

Số

TT

 

MÔN HỌC

ĐVHT

Tổng Số Tiết

Ghi chú

TS

 (tiết, giờ)

LT

(tiết)

TH

 (giờ)

1

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.5

67.5

47.25

20.25


2

Anh văn 3

3

45

453

Quản trị doanh nghiệp

3

45

454

Thuế

3

45

455

Tin học kế toán

3

60

30

30


6

Kế toán tài chính 2

4

60

607

Thực hành kế toán 1

3

15tiết

120giờ

15

120

giờ


8

Marketing căn bản

3

45

45


Tự chọn (1)

 3 ĐVHT

9

Tâm lý học giao tiếp

3

45

45


10

Kinh tế sản xuất

3

45

45


Tự chọn (2)

3 ĐVHT

11

Thị trường chứng khoán

3

45

45


Tổng số

29.5

427.5 tiết

120 giờ

377.25

50.25 tiết

120 giờ

 

8.5. Học kỳ V:

Số TT

 

Tên Học Phần

ĐVHT

Tổng Số Tiết

 
Ghi chú

TS

 (tiết, giờ)

LT

 (tiết)

TH

 (giờ)

1

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

45

452

UD phần mềm kế toán

4

90

30

60


3

Kế toán quản trị chi phí

3

45

454

Thực hành kế toán 2

4

30 tiết

120giờ

30

120

giờ


5

Kiểm toán

3

45

456

Phân tích và thẩm định dự án

3

45

457

Tài chính doanh nghiệp

4

60

608

Quản trị tài chính

3

45

45


Tự chọn

 3 ĐVHT

9

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

45

45


Tổng số

27

405 tiết

120 giờ

345

60 tiết

120giờ

 

8.6. Học kỳ VI:

Số TT

 

Tên Học Phần

ĐVHT

Tổng Số Tiết

 
Ghi Chú

TS

 (tiết, giờ)

LT

 (tiết)

TH

 (giờ)

1

Thực tập tốt nghiệp

5

450


450


2

Thi tốt nghiệp


 

- Khoa học Mác - Lênnin

2

 

- Tài chính - Tiền tệ

3

 

- Kế toán tài chính DN

3

Tổng số

13

450

 

450

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
Thu vien dien tu
Loading...