CCHC & CĐS

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
(07-04-2024)
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
(27-03-2024)
KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HOÀNG MINH
(04-12-2023)
Trường CĐCĐ Sóc Trăng đạt giải cao tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Tỉnh Sóc Trăng năm 2023
(16-11-2023)
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học
(04-10-2023)