TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN - HỆ CAO ĐẲNG

Họ và tên lót: *
Tên: *
Ngày tháng năm sinh: *
Nơi sinh: *
Dân tộc:
Giới tính:
Hộ khẩu thường trú: *
E-Mail:
Điện thoại: *
Địa chỉ liên hệ: *
Điểm cuối năm lớp 10: *
Điểm cuối năm lớp 11: *
Điểm cuối năm lớp 12: *
Ngày cấp bằng tốt nghiệp: *
Ưu tiên:
Khu vực:
Nguyện vọng 1: *
Nguyện vọng 2: *
Nguyện vọng 3: *
* Bắt buộc nhập;
Thông tin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Đào tạo
Địa chỉ: 139 tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3821730 0299.3852597