Các Quy chế, Quy định Năm 2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 06/QĐ-CĐCĐ 13/02/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định quản lý và quy trình thực hiện hoạt...

CÁC KẾ HOẠCH NĂM 2020 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 75/KH-CĐCĐ 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 81/KH-CĐCĐ 10/02/2020 Kế hoạch Công tác tuyển sinh trung...

Các kế hoạch

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 31/KH-CĐCĐ 13/9/2018 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 33/KH-CĐCĐ 17/9/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 35/KH-CĐCĐ 15/01/2019 Hoạt...

Các quy chế, quy định

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 55/QĐ-CĐCĐ 9/5/2018 Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 57/QĐ-CĐCĐ 18/5/2018 Quy chế tổ...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

Biểu mẫu Quy định thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công...

Biểu mẫu nghiên cứu Khoa học Biểu mẫu sáng kiến cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM...

  DANH MỤC  ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2019   ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG  STT Tên đề tài Chủ nhiệm 01 Đo lường mức độ...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...