KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 35/KH-CĐCĐ 21/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. 94/KH-CĐCĐ 21/02/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác  cải cách hành chính năm...

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  ...

Kế hoạch thực hiện cải cách năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  ...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học