Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc...

Danh mục văn bản nghiên cứu phục vụ phần thi kiến thức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm...

Kế hoạch 45/KH-SNV ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng v/v Tổ...

Xem kế hoạch 45/KH-SNV ngày 23/8/2021 Quyết định 02/QĐ-BTCHT ngày 25/8/2021 v/v Ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh...

Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính

https://www.youtube.com/watch?v=tljE9aqlRLg

CÁC QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG BAN HÀNH

https://drive.google.com/drive/folders/1A7_2t8VM7DTcHgpqXzDINvksOON6_m-l?usp=sharing

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học