TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Sáng ngày 22/9, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề...

THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

Ngày 25 - 26/8/2022, tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, 171 viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng...

TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG HỘI THI TRỰC TUYẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH...

Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 43/KH-SNV về tổ chức Hội...

TẬP HUẤN NGUYÊN TẮC 5S TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT...

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng...

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP THU HÚT TUYỂN SINH CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG...

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giải pháp...

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021...

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc phát động phong...

TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG VIDEO CLIP TẠI HỘI THI TRỰC TUYẾN CẢI CÁCH...

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học