Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng CSGDNN năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1ll6VG3Ty99HsdIgVQL8tZfrdEUc2g5Tw/view?usp=sharing

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Khảo thí...

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Khảo thí - Kiểm định chất lượng thuộc Trường Cao đẳng Cộng...

Quy định tạm thời về tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học,...

QUY ĐỊNH TẠM THỜI Tổ chức thi các kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun/học phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-CĐCĐ ngày 14...

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề...

Nội dung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2019 của trường Cao đẳng Cộng...

Quy định về khảo sát và lấy ý kiến phản hồi từ người học

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

Biểu mẫu Quy định thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công...

Biểu mẫu nghiên cứu Khoa học Biểu mẫu sáng kiến cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM...

  DANH MỤC  ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2019   ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG  STT Tên đề tài Chủ nhiệm 01 Đo lường mức độ...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...