DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  TT Tên quy trình Mã quy trình Đơn vị thực hiện 1 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô - đun/học phần QT.01 Phòng TT-KT-KĐCL 2 Quy trình in sao,...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Khảo thí...

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Khảo thí - Kiểm định chất lượng thuộc Trường Cao đẳng Cộng...

Quy định tạm thời về tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học,...

QUY ĐỊNH TẠM THỜI Tổ chức thi các kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun/học phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-CĐCĐ ngày 14...

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề...

Nội dung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2019 của trường Cao đẳng Cộng...

Quy định về khảo sát và lấy ý kiến phản hồi từ người học

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học