Tham quan thực tế học phần Văn hoa – Du lịch

THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ VỚI HỌC PHẦN "VĂN HÓA - DU LỊCH" "Văn hóa - du lịch" là một học phần trong chương...

Ngành Công tác xã hội tại tỉnh Sóc Trăng

Ngành Công Tác Xã Hội Tại Tỉnh Sóc Trăng AUTHOR 729PARKSPOSTED ON 06/08/2018LEAVE A COMMENT Nếu bạn đang theo học ngành công tác xã hội tại...

Nhân sự Khoa Cơ bản

Tổ chức nhân sự STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Ghi chú Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị i Bùi Chí Dũng 1979 Giảng viên Trưởng khoa  ThS. Toán Giải tích Trung...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

Biểu mẫu Quy định thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công...

Biểu mẫu nghiên cứu Khoa học Biểu mẫu sáng kiến cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM...

  DANH MỤC  ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2019   ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG  STT Tên đề tài Chủ nhiệm 01 Đo lường mức độ...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...