Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xin đi nước ngoài của cán bộ, viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
70

Xem hướng dẫn