Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy – đợt 1, năm 2020

0
86

Phòng Tuyển sinh và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng xin thông báo kết quả thi Năng khiếu ngành Giáo dục mầm non kỳ thi ngày 15/8/2020 cụ thể như sau: