Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1, Cao đẳng hệ Chính quy K23 và hệ Vừa làm vừa học K10 kỳ xét ngày 11/8/2020

0
23
  1. Danh sách sinh viên chính quy tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp K23 đợt 1 – 2020 :
  2. Danh sách học viên VLVH tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp K10 đợt 1 – 2020: