0
28


THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 8/2020

1. Các lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” dành cho Giáo viên GDMN, TH, THCS,.. và dành cho Y tế.
2. Các khóa ngắn hạn: lớp sơ cấp và năng khiếu.
Riêng lớp BDTC CDNN dành cho Giáo viên sẽ khai giảng dự kiến vào ngày 10/08/2020
Chi tiết: Trung tâm LKĐT, BD – QHDN – Trường CĐCĐ Sóc Trăng
ĐT: 02993.882.345; Website: stcc.edu.vn; Email: qhdn@stcc.edu.vn