ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG THAM GIA HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

0
431