Lịch kiểm tra thực hiện Chỉ thị 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tháng 2/2020

0
209