Đoàn thanh niên

0
1382

NHÂN SỰ BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2019 – 2022
———————–

TTHọ và tênNăm sinhTrình độ chuyên mônChức vụ ĐoànĐảng viên
NamNữ
 1.Mã Trường Thành1989Thạc sĩ Bí thưx
2.Dương Trường Sơn1990Thạc sĩPhó Bí thư
3.Nguyễn Thị Lệ Trinh1992Đại họcPhó Bí thưx
 4.Lâm Kim Ngân1989Thạc sĩUV. BTV Đoàn trườngx
5.Trần Minh Khiêm1988Thạc sĩUV. BTV Đoàn trườngx
 6.Nguyễn Minh Thư
(Kế toán)
1991Thạc sĩUV. BCH Đoàn trườngx
7.Ngô Thị Mai Anh2000UV. BCH Đoàn trường
8.Dương Bảo Kim2000UV. BCH Đoàn trường
9.Trần Phạm Đức Hảo2000UV. BCH Đoàn trường
10.Lý Minh Khôi2000UV. BCH Đoàn trường
11.Nguyễn Tấn Khoa1998UV. BCH Đoàn trường