Điểm tin:
 
Cử lãnh đạo tham gia khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương
Cử lãnh đạo tham gia khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

Tải về công văn


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...