Điểm tin:
 
Thông báo » Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH và bằng ĐH thứ 2 hệ VLVH năm 2015 - đợt 1 - LK với Trường ĐH Cần Thơ
Thông báo tuyển sinh Đại học liên kết Trường ĐH Cần Thơ hệ VLVH - năm 2015
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học và hệ Từ xa - năm 2015
Thông báo tuyển sinh Đại học liên kết Trường Đại học Thủy Lợi, hệ Vừa làm vừa học - năm 2015
Kết quả thi tuyển sinh đợt tháng 4/2015 liên kết với Trường ĐH trà Vinh
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học - năm 2015
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học - năm 2015
Thông báo tuyển sinh Đại học liên kết Trường Đại học Cần Thơ hệ VLVH - năm 2015
TB điều chỉnh ngày thi tuyển sinh hệ VLVH đợt 2 năm 2015 của Trường ĐH Cần Thơ
Thông báo tuyển sinh ĐH liên kết với học viên Báo chí và Tuyên truyền, hệ VLVH - năm 2015
TB tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành KTCT liên kết Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Kết quả thi tuyển sinh đợt tháng 11/2015 - LK với Trường ĐH Trà Vinh
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt thi tuyển sinh tháng 11/2015 - LK với Trường ĐH TV
Thông báo tuyển sinh năm 2016 ngành Quan hệ công chúng (Mã ngành: D360708)
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa (khóa tháng 8/2016))
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa (khóa tháng 8/2016)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...