DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG...

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO (Từ năm 2017 đến tháng 11/2020) TT Số,...

Các Quy chế, Quy định Năm 2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 06/QĐ-CĐCĐ 13/02/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định quản lý và quy trình thực hiện hoạt...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 35/KH-CĐCĐ 21/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. 94/KH-CĐCĐ 21/02/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác  cải cách hành chính năm...

CÁC KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 20/KH-CĐCĐ 07/21/2020 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học