Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  ...

Kế hoạch thực hiện cải cách năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  ...

Các kế hoạch

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 31/KH-CĐCĐ 13/9/2018 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 33/KH-CĐCĐ 17/9/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 35/KH-CĐCĐ 15/01/2019 Hoạt...

Các quy chế, quy định

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 55/QĐ-CĐCĐ 9/5/2018 Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 57/QĐ-CĐCĐ 18/5/2018 Quy chế tổ...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 26/8/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 02...

Hoạt động thẩm định ngân hàng đề và phần mềm thi trắc nghiệm chứng...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức thẩm định ngân hàng đề thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm...