HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021...

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc phát động phong...

TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG VIDEO CLIP TẠI HỘI THI TRỰC TUYẾN CẢI CÁCH...

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội...

Tham gia Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm...

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính...

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG...

Công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung được Lãnh đạo Nhà trường quan tâm. Sáng ngày 04/10/2021, Trường đã...

Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc...

Danh mục văn bản nghiên cứu phục vụ phần thi kiến thức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm...

Kế hoạch 45/KH-SNV ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng v/v Tổ...

Xem kế hoạch 45/KH-SNV ngày 23/8/2021 Quyết định 02/QĐ-BTCHT ngày 25/8/2021 v/v Ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học