Lịch thi Bổ sung LK ĐH.TV ngày 10.11.2019

Lịch thi Bổ sung LK ĐH.TV ngày 10.11.2019

Lịch thi Liên kết ĐH. Cần Thơ từ ngày 03.11 đến 08.12.2019

Lịch thi Liên kết ĐH. Cần Thơ từ ngày 03.11 đến 08.12.2019

Lịch thi liên kết ĐH.TV từ ngày 02 đến 30.11.2019

Lịch thi liên kết ĐH.TV từ ngày 02 đến 30.11.2019

Lịch thi liên kết ĐH.TV từ ngày 02 đến 30.11.2019

Lịch thi liên kết ĐH.TV từ ngày 02 đến 30.11.2019

Lịch thi LK ĐH. Trà vinh ngày 12.10.2019

Lịch thi LK ĐH. Trà vinh ngày 12.10.2019

Lịch thi Liên kết ĐH.Cần Thơ ngày 12.10.2019

Lịch thi Liên kết ĐH.Cần Thơ ngày 12.10.2019

Số lượng truy cập

0FansLike
289SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 26/8/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 02...

Hoạt động thẩm định ngân hàng đề và phần mềm thi trắc nghiệm chứng...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức thẩm định ngân hàng đề thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm...