Lịch thi lần 1 HK I năm học 2019-2020 các lớp trung cấp chính...

Download lịch thi lần 1 HK I năm học 2019-2020 các lớp trung cấp chính quy  

Lịch thi LK ĐH. Trà Vinh từ ngày 28-29.12.2019 (Bổ sung)

Lịch thi LK ĐH. Trà Vinh từ ngày 28-29.12.2019 (Bổ sung)

Lịch thi LK ĐH. Trà Vinh từ ngày 28-29.12.2019

Lịch thi LK ĐH. Trà Vinh từ ngày 28-29.12.2019

Lịch thi LK ĐH. Trà Vinh từ ngày 21 đến 29.12.2019

Lịch thi LK ĐH. Trà Vinh từ ngày 21 đến 29.12.2019

Lịch thi lần 1 HK I năm học 2019-2020 các lớp cao đẳng chính...

Download lịch thi lần 1 HK I năm học 2019-2020 các lớp cao đẳng chính quy

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 26/8/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 02...

Hoạt động thẩm định ngân hàng đề và phần mềm thi trắc nghiệm chứng...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức thẩm định ngân hàng đề thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm...