DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG,...

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị/Cơ quan công tác Chức danh Nam Nữ 01 Nguyễn Văn Triều 1975 Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Chủ tịch HĐ 02 Lê Hoàng Điện Giám Đốc Sở LĐ-TB&XH Ủy viên 03 Nguyễn Văn Tâm 1973 Phó...

Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc...

https://drive.google.com/open?id=11t2hOakYxQS_r3YDe20ePppPG801Oh9t

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Hội nghị lần thứ...

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị lần thứ 1...

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ: Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Địa chỉ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, số 139, Tỉnh lộ...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học