BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2020 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự...

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GDNN NĂM 2020

https://drive.google.com/file/d/1d9DTcmJQFYpLFnFB--eUBhcqLr5VfIWe/view?usp=sharing

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TT Tên quy trình Mã quy trình Đơn vị thực hiện1 Quy trình xây dựng quy trình QT.01 Phòng TT-KT-KĐCL2 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô -...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KHÁCH THÁI LAN

Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp là xu thế tất yếu và quan trọng trong bối cảnh hội nhập...