BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2020 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự...

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GDNN NĂM 2020

https://drive.google.com/file/d/1d9DTcmJQFYpLFnFB--eUBhcqLr5VfIWe/view?usp=sharing

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TT Tên quy trình Mã quy trình Đơn vị thực hiện 1 Quy trình xây dựng quy trình QT.01 Phòng TT-KT-KĐCL 2 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô -...

Nhân sự Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng

TT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp Trình độ Ghi chú Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị QLNN Ngoại ngữ Tin học Nghiệp vụ khác 1 Điền Huỳnh Ngọc Tuyết 11/11/1968 Trưởng phòng; Giảng...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Khảo thí...

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Khảo thí - Kiểm định chất lượng thuộc Trường Cao đẳng Cộng...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học