Quy định về khảo sát và lấy ý kiến phản hồi từ người học

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy...

Thông tin hoạt động

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng (Áp dụng từ năm học 2018-2019) QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Phòng Khảo thí...

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao...

Số lượng truy cập

0FansLike
268SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

Hoạt động thẩm định ngân hàng đề và phần mềm thi trắc nghiệm chứng...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức thẩm định ngân hàng đề thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm...

Hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhân dịp chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã...