Chức năng, nhiệm vụ P.KHTC

Chức năng, nhiệm vụ

(195) Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Liên kết đào...

Quy chế TTLKDT I). Chức năng Trung tâm Liên kết đào tạo là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập...

Vị trí, Chức năng và Nhiệm vụ của Trung tâm Liên kết đào tạo

Thông tin liên hệ: Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 400 Lê Hồng Phong, Khóm...

Quy định về khảo sát và lấy ý kiến phản hồi từ người học

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy...

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (Phòng TC-HC-QT) là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành...

Giới thiệu về Trung tâm Ứng dụng KHKT&CGCN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Địa chỉ: Số 139, tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ,...

Bảng tổng hợp luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ của giảng...

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổng hợp luận án tiến sĩ và luân văn thạc sĩ của cán bộ,...

Giới thiệu về Phòng tuyển sinh và đào tạo

PHÒNG TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO Thông tin liên hệ - Điện thoại: 02993.821.730. - Email: daotao@stcc.edu.vn. Chức năng, nhiệm vụ 2.1. Chức năng - Phòng Tuyển sinh và...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học