Home Phòng - Trung tâm Phòng Tuyển sinh & Đào tạo

Phòng Tuyển sinh & Đào tạo

Chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học - Số lượng môn học: 39 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín...

Giới thiệu về Phòng tuyển sinh và đào tạo

PHÒNG TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO Thông tin liên hệ - Điện thoại: 02993.821.730. - Email: daotao@stcc.edu.vn. Chức năng, nhiệm vụ 2.1. Chức năng - Phòng Tuyển sinh và...

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo Luật giáo dục nghề nghiệp) 1. Cao đẳng Tiếng Anh Tên ngành, nghề: Tiếng Anh (English) Mã ngành,...

Chương trình đào tạo cao đẳng Công tác xã hội

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học - Số lượng môn học: 37. - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 92 tín...

Chương trình đào tạo cao đẳng Tin học ứng dụng

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học - Số lượng môn học: 32 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 97 tín...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học