Nhân sự Khoa Chính trị – Luật

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị 1 Trang Bảo Thanh 1986 Giảng viên Phó Trưởng khoa ThS. QLHC Công (1) Bộ môn Chủ nghĩa...

Giới thiệu khoa Chính trị – Luật

Khoa Chính trị - Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng hiện là một trong năm khoa phụ trách quản lý, đào tạo...

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019

Toàn văn Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019 Chia sẻ Dân trí Sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học

Biểu mẫu Quy định thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công...

Biểu mẫu nghiên cứu Khoa học Biểu mẫu sáng kiến cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM...

  DANH MỤC  ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2019   ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG  STT Tên đề tài Chủ nhiệm 01 Đo lường mức độ...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01...