Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - liên kết
Lich Bao ve LVTN Nganh Luat (Lop ST1432Q1) - Lien Ket Truong DHCT
TKB ngay 10-11.12.2016 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
Lich hoc cua tat ca cac lop LK TRUONG DH TRA VINH (cap nhat 02.12.2016)
TKB tu ngay 05-12-2016 den 11-12-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 01-04.12.2016 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB tu ngay 28-11-2016 den 04-12-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 21-27.11.2016 Cac lop Lien ket voi Truong ĐHTV, ĐHBD
TKB tu ngay 21-11-2016 den 27-11-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 14-20.11.2016 Cac lop Lien ket voi Truong ĐHTV, ĐHBD
Lich hoc xoa no cua cac lop Luat - LK Truong ĐH Tra Vinh
TKB tu ngay 14-11-2016 den 20-11-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB tu ngay 07-11-2016 den 13-11-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 07.11 den 13.11.2016 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
Lich hoc tra no cho SV ngành Luật - LK ĐHTV
TKB tu ngay 02.11 den ngay 06.11.2016 Cac lop lien ket voi Truong ĐHTV, ĐHBD
TKB tu ngay 31-10-2016 den 06-11-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB tu ngay 24-10-2016 den 30-10-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 29-30.10.2016 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB ngay 22-10-2016 - CAC LOP HE TU XA
TKB ngay 22-23.10.2016 Cac lop Lien ket voi Truong ĐHTV, ĐHBD
TKB tu ngay 17-10-2016 den 23-10-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB tu ngay 10-10-2016 den 16-10-2016 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 15-16.10.2016 Cac lop Lien ket voi Truong ĐHTV, ĐHBD
Thong bao Dang ky hoc lai va Lich hoc HK1 (2016-2017)-CAC LOP LIEN KET DH CAN THO
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...