Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 30/05/2016 den 05/06/2016
TKB cac lop chinh quy tu 30/05/2016 den 05/06/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 23/05/2016 den 29/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 23/05/2016 den 29/05/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 28/5/2016 den 29/5/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 21/5/2016 den 22/5/2016
TKB cac lop chinh quy tu 16/05/2016 den 22/05/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 16/05/2016 den 22/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 09/05/2016 den 15/05/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 14/5/2016 den 15/5/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 07/5/2016 den 08/5/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 02/05/2016 den 08/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 02/05/2016 den 08/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 25/04/2016 den 01/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 18/04/2016 den 24/04/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 18/04/2016 den 24/04/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 11/04/2016 den 17/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 11/04/2016 den 17/04/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 23/4/2016 den 24/4/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 09/4/2016 den 10/4/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 04/04/2016 den 10/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 04/04/2016 den 10/04/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 02/4/2016 den 03/4/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 28/03/2016 den 03/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 28/03/2016 den 03/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 21/03/2016 den 27/03/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 26/3/2016 den 27/3/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 19/3/2016 den 20/3/2016
TKB cac lop chinh quy tu 14/03/2016 den 20/03/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 12/3/2016 den 13/3/2016
TKB cac lop chinh quy tu 07/03/2016 den 13/03/2016
TKB cac lop VLVH tai truong tu ngay 05/3/2016 den 06/3/2016
TKB cac lop chinh quy tu 29/02/2016 den 06/03/2016
TKB cac lop chinh quy tu 22/02/2016 den 28/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 27/02/2016 den 28/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 20/02/2016 den 21/02/2016
TKB cac lop chinh quy tu 15/02/2016 den 21/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 30/01/2016 den 31/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 25/01/2016 den 31/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 18/01/2016 den 24/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 23/01/2016 den 24/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 11/01/2016 den 17/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 16/01/2016 den 17/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 09/01/2016 den 10/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 04/01/2016 den 10/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 02/01/2016 den 03/01/2016
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...