Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB cac lop chinh quy tu 26/02/2018 den 04/03/2018
TKB cac lop chinh quy tu 05/02/2018 den 11/02/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018
TKB cac lop chinh quy tu 29/01/2018 den 04/02/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 22/01/2018 den 28/01/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 15/01/2018 den 21/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 08/01/2018 den 14/01/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 01/01/2018 den 07/01/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 25/12/2017 den 31/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 25/12/2017 đến 31/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 18/12/2017 den 24/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 18/12/2017 đến 24/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 11/12/2017 den 17/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 04/12/2017 den 10/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 27/11/2017 den 03/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 20/11/2017 den 26/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 20/11/2017 đến 26/11/2017
TKB cac lop chinh quy tu 13/11/2017 den 19/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017
TKB cac lop chinh quy tu 06/11/2017 den 12/11/2017
TKB cac lop chinh quy tu 30/10/2017 den 05/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 30/10/2017 đến 05/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 23/10/2017 den 29/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 16/10/2017 den 22/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 09/10/2017 den 15/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 02/10/2017 den 08/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 25/09/2017 den 01/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 25/09/2017 đến 01/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 18/09/2017 đến 24/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 18/09/2017 den 24/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 11/09/2017 đến 17/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 11/09/2017 den 17/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 04/09/2017 den 10/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 04/09/2017 đến 10/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 28/08/2017 đến 03/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 21/08/2017 đến 27/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 14/08/2017 đến 20/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 14/08/2017 den 20/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 07/08/2017 đến 13/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 07/08/2017 den 13/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 31/07/2017 đến 06/08/2017
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...