Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB cac lop chinh quy tu 15/02/2016 den 21/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 30/01/2016 den 31/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 25/01/2016 den 31/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 18/01/2016 den 24/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 23/01/2016 den 24/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 11/01/2016 den 17/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 16/01/2016 den 17/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 09/01/2016 den 10/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 04/01/2016 den 10/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 02/01/2016 den 03/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 28/12/2015 den 03/01/2015
TKB cac lop chinh quy tu 21/12/2015 den 27/12/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 26/12/2015 den 27/12/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 19/12/2015 den 20/12/2015
TKB cac lop chinh quy tu 14/12/2015 den 20/12/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 12/12/2015 den 13/12/2015
TKB cac lop chinh quy tu 07/12/2015 den 13/12/2015
TKB cac lop chinh quy tu 30/11/2015 den 06/12/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 05/12/2015 den 06/12/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 28/11/2015 den 29/11/2015
TKB cac lop chinh quy tu 23/11/2015 den 29/11/2015
TKB cac lop chinh quy tu 16/11/2015 den 22/11/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 21/11/2015 den 22/11/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 14/11/2015 den 15/11/2015
TKB cac lop chinh quy tu 09/11/2015 den 15/11/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 07/11/2015 den 08/11/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 07/11/2015 den 08/11/2015
TKB cac lop chinh quy tu 02/11/2015 den 08/11/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 31/10/2015 den 01/11/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 31/10/2015 den 01/11/2015
TKB cac lop chinh quy tu 26/10/2015 den 01/11/2015
TKB cac lop chinh quy tu 19/10/2015 den 25/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 24/10/2015 den 25/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 24/10/2015 den 25/10/2015
TKB cac lop chinh quy tu 12/10/2015 den 18/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 17/10/2015 den 18/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 17/10/2015 den 18/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 10/10/2015 den 11/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 10/10/2015 den 11/10/2015
TKB cac lop chinh quy tu 05/10/2015 den 11/10/2015
TKB cac lop chinh quy tu 28/9/2015 den 04/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 03/10/2015 den 04/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 03/10/2015 den 04/10/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 26/9/2015 den 27/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 26/9/2015 den 27/9/2015
TKB cac lop chinh quy tu 21/9/2015 den 27/9/2015
TKB cac lop chinh quy tu 14/9/2015 den 20/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 19/9/2015 den 20/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 19/9/2015 den 20/9/2015
TKB cac lop chinh quy tu 07/9/2015 den 13/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 12/9/2015 den 13/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 12/9/2015 den 13/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 05/9/2015 den 06/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 05/9/2015 den 06/9/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 29/8/2015 den 30/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 29/8/2015 den 30/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 22/8/2015 den 23/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 22/8/2015 den 23/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 15/8/2015 den 16/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 15/8/2015 den 16/8/2015
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 10/8/2015 den 16/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 08/8/2015 den 09/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 08/8/2015 den 09/8/2015
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 03/8/2015 den 09/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 01/8/2015 den 02/8/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 01/8/2015 den 02/8/2015
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...