Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB cac lop chinh quy tu 20/04/2015 den 26/04/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 25/4/2015 den 26/4/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 25/4/2015 den 26/4/2015
TKB hoc xoa no cac lop CĐ K6 & TC K7 chinh quy tu 20/04/2015 den 26/04/2015
TKB cac lop chinh quy tu 13/04/2015 den 19/04/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 18/4/2015 den 19/4/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 18/4/2015 den 19/4/2015
TKB cac lop chinh quy tu 06/04/2015 den 12/04/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 11/4/2015 den 12/4/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 11/4/2015 den 12/4/2015
TKB cac lop chinh quy tu 30/03/2015 den 05/04/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 04/4/2015 den 05/4/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 04/4/2015 den 05/4/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6 tu ngay 28/3/2015 den 29/3/2015
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7 tu ngay 28/3/2015 den 29/3/2015
TKB cac lop chinh quy tu 23/03/2015 den 29/03/2015
TKB cac lop chinh quy tu 16/03/2015 den 22/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 21/03/2015 den 22/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K7 tu ngay 21/03/2015 den 22/03/2015
TKB cac lop chinh quy tu 09/03/2015 den 15/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K7 tu ngay 14/03/2015 den 15/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 14/03/2015 den 15/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K7 tu ngay 07/03/2015 den 08/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 07/03/2015 den 08/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K7 tu ngay 28/02/2015 den 01/03/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 28/02/2015 den 01/03/2015
TKB cac lop chinh quy tu 02/03/2015 den 08/03/2015
TKB cac lop chinh quy tu 09/02/2015 den 15/02/2015
TKB cac lop chinh quy tu 02/02/2015 den 08/02/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 07/02/2015 den 08/02/2015
TKB cac lop TC he VLVH K7 tu ngay 07/02/2015 den 08/02/2015
TKB cac lop TC he VLVH K7 tu ngay 31/01/2015 den 01/02/2015
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 31/01/2015 den 01/02/2015
TKB cac lop chinh quy tu 26/01/2015 den 01/02/2015
TKB cac lop chinh quy tu 19/01/2015 den 25/01/2015
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 24/01/2015 den 25/01/2015
TKB cac lop chinh quy tu 12/01/2015 den 18/01/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 17/01/2015 den 18/01/2015
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 17/01/2015 den 18/01/2015
TKB cac lop chinh quy tu 05/01/2015 den 11/01/2015
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 10/01/2015 den 11/01/2015
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 10/01/2015 den 11/01/2015
TKB cac lop chinh quy tu 29/12/2014 den 04/01/2015
Ke hoach on thi Tot nghiep lop TC KTDN, TKVP K5 he VLVH
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 03/01/2015 den 04/01/2015
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 03/01/2015 den 04/01/2015
TKB cac lop chinh quy tu 22/12/2014 den 28/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 27/12/2014 den 28/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 27/12/2014 den 28/12/2014
TKB cac lop chinh quy tu 15/12/2014 den 21/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 20/12/2014 den 21/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 20/12/2014 den 21/12/2014
TKB cac lop chinh quy tu 08/12/2014 den 14/12/2014
TKB cac lop chinh quy tu 01/12/2014 den 07/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 13/12/2014 den 14/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 13/12/2014 den 14/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 06/12/2014 den 07/12/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 06/12/2014 den 07/12/2014
TKB cac lop chinh quy tu 24/11/2014 den 30/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 29/11/2014 den 30/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 29/11/2014 den 30/11/2014
TKB cac lop chinh quy tu 17/11/2014 den 23/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 22/11/2014 den 23/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 22/11/2014 den 23/11/2014
TKB cac lop chinh quy tu 10/11/2014 den 16/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 15/11/2014 den 16/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 15/11/2014 den 16/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 08/11/2014 den 09/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 08/11/2014 den 09/11/2014
TKB cac lop chinh quy tu 03/11/2014 den 09/11/2014
TKB cac lop chinh quy tu 27/10/2014 den 02/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 01/11/2014 den 02/11/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 01/11/2014 den 02/11/2014
TKB cac lop chinh quy tu 20/10/2014 den 26/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 25/10/2014 den 26/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 25/10/2014 den 26/10/2014
TKB cac lop chinh quy tu 13/10/2014 den 19/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 18/10/2014 den 19/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 18/10/2014 den 19/10/2014
TKB cac lop chinh quy tu 06/10/2014 den 12/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 11/10/2014 den 12/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 11/10/2014 den 12/10/2014
TKB cac lop chinh quy tu 29/09/2014 den 05/10/2014
TKB cac lop chinh quy tu 22/09/2014 den 28/09/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 04/10/2014 den 05/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 04/10/2014 den 05/10/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 27/9/2014 den 28/9/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 27/9/2014 den 28/9/2014
TKB cac lop chinh quy tu 15/09/2014 den 21/09/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 20/9/2014 den 21/9/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 20/9/2014 den 21/9/2014
TKB cac lop chinh quy tu 08/09/2014 den 14/09/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 13/09/2014 den 14/09/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 13/09/2014 den 14/09/2014
TKB cac lop chinh quy tu 01/09/2014 den 07/09/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 06/9/2014 den 07/9/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 06/9/2014 den 07/9/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 30/8/2014 den 31/8/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 30/8/2014 den 31/8/2014
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 18/08/2014 den 24/08/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 23/8/2014 den 24/8/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 23/8/2014 den 24/8/2014
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 11/08/2014 den 17/08/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 16/08/2014 den 17/08/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 16/08/2014 den 17/08/2014
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 04/08/2014 den 10/08/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 09/8/2014 den 10/8/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 09/8/2014 den 10/8/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 02/8/2014 den 03/8/2014
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 28/07/2014 den 03/08/2014
TKB hoc bo sung kien thuc cac lop CĐ K7 tu 28/07/2014 den 03/08/2014
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 21/07/2014 den 27/07/2014
TKB hoc bo sung kien thuc cac lop CĐ K7 tu 21/07/2014 den 27/07/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 26/7/2014 den 27/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 26/7/2014 den 27/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 19/7/2014 den 20/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 19/7/2014 den 20/7/2014
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 14/07/2014 den 20/07/2014
TKB hoc bo sung kien thuc cac lop CĐ K7 tu 14/07/2014 den 20/07/2014
TKB hoc bo sung kien thuc cac lop CĐ K7 tu 07/07/2014 den 13/07/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 12/7/2014 den 13/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 12/7/2014 den 13/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 05/7/2014 den 06/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 05/7/2014 den 06/7/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 28/6/2014 den 29/6/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 28/6/2014 den 29/6/2014
TKB hoc bo sung kien thuc cac lop CĐ K7 tu 16/06/2014 den 22/06/2014
TKB cac lop chinh quy tu 16/06/2014 den 22/06/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 21/6/2014 den 22/6/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 21/6/2014 den 22/6/2014
TKB cac lop chinh quy tu 09/06/2014 den 15/06/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 14/6/2014 den 15/6/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 14/6/2014 den 15/6/2014
TKB cac lop chinh quy tu 02/06/2014 den 08/06/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 07/06/2014 den 08/06/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 07/06/2014 den 08/06/2014
TKB cac lop chinh quy tu 26/05/2014 den 01/06/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 31/5/2014 den 01/6/2014
TKB cac lop TC he VLVH K5 tu ngay 31/5/2014 den 01/6/2014
TKB cac lop TC he VLVH K6 tu ngay 24/5/2014 den 25/5/2014
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
TT NNTH
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...