Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » K.Cơ bản
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Cơ Bản
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 02 (05 - 09/02/2018)
Lịch làm việc Tuần 3 tháng 02 (19 - 25/02/2018)
Lịch làm việc Tuần 4 tháng 02 (26/02 - 04/3/2018)
Giới thiệu Khoa Cơ bản
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 3 (05 - 11/3/2018)
Lịch làm việc Tuần 2 tháng 3 (12 - 19/3/2018)
Lịch làm việc Tuần 3 tháng 3 (19 - 25/3/2018)
Lịch làm việc Tuần 4 tháng 3 (26 - 01/4/2018)
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 4(02 - 08/4/2018)
Thông tin hoạt động của Khoa
Lịch làm việc Tuần 02 tháng 4 (09 -15 /4/2018)
Lịch làm việc Tuần 3 tháng 4(16 - 22/4/2018)
Lịch làm việc Tuần 4 tháng 04 (23 - 29/4/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...