Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Lịch làm việc tuần từ ngày 05-11/02/2018
Văn bản - Tài liệu
Thông tin hoat động
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 12/2 đến 18/2/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/2 đến 25/2/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 26/2 đến 04/3/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 5/3 đến 11/3/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 12/3 đến 18/3/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/3 đến 25/3/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 26/3 đến 01/4/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 02/4 đến 08/4/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 9 đến 15/4/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 16 đến 22/4/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 23 đến 29/4/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...