Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Công tác chính trị &QLHSSV
Các mẫu đơn của phòng
Các mẫu giấy xác nhận, phiếu đánh giá rèn luyện, mẫu sổ tay HSSV, mẫu sổ GVCN và các thông tin cần thiết khác cho HSSV và CBGV của Trường.
Quy định công tác GVCN
Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên được phân công làm công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cho học sinh, sinh viên và học viên đang theo học tất cả các hệ đào tạo tại Trường bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian và nội ...
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc từ 01/10 đến 07/10/2018
Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công tác học sinh, sinh viên
Quy định về việc thực hiện chào cờ, sinh hoạt chính trị và nội quy trong học sinh, sinh viên
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...