ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM VỀ “XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

0
76

Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, sáng ngày 27/10/2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức buổi Tọa đàm về “xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường. Đến dự và chỉ đạo buổi tọa đàm, có đồng chí Trần Thụy Trúc Thanh (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUKCCQ&DN tỉnh Sóc Trăng).

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Nội dung của buổi tọa đàm xoay quanh 05 tham luận chính sau đây:

– Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay từ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

– Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng.

– Tự phê bình và phê bình góp phần trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Công tác phát triển Đảng viên mới trong học sinh, sinh viên.

– Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác xây dựng Đảng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ và đề xuất thêm các giải pháp để công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Trường trong thời gian tới vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Quang cảnh báo cáo tham luận và thảo luận