TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0
70

Sáng ngày 22/9, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Công ty TNHH SAIGON ACADEMY tổ chức tập huấn công tác bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho tất cả viên chức, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.Tham dự có ông Đặng Văn Đại – Kiểm định viên, Trường Trung cấp Đông Sài Gòn; ông Huỳnh Tấn Tâm Linh – Kiểm định viên, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (VETAC); ông Trần Đức Thụy – Kiểm định viên, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (VETAC); bà Triệu Thị Thúy – Kiểm định viên, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (VETAC). Phía Nhà trường, dự lễ tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, các Phó Hiệu trưởng cùng tất cả viên chức, giảng viên thuộc Trường tham dự.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 02 ngày (22-23/9/2022), viên chức, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được nghe triển khai 3 chuyên đề, gồm: tổng quan hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổng quan công tác tự đánh giá chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kỹ năng thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lớp tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Nhà trường trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp như: công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyển sinh, đào tạo; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; quản lý tài chính;… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường, tạo được uy tín của Trường trong khu vực và cả nước. Qua lớp tập huấn viên chức, giảng viên Nhà trường được cung cấp những kiến thức tổng quan về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và cách tự đánh giá chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hiểu được các quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và tiếp cận các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tập huấn kỹ năng áp dụng phương pháp xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp… Từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.

Phòng TC-HC-TH