Báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở: Đề tài NCKH cấp Tỉnh “Ảnh hưởng của các loại vật liệu túi bao trái và liều lượng phân Canxi Chlorua (CaCl2) đến chất lượng trái vú sữa tím ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

0
64

Ngày 30/8/2022, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng tự đánh giá đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp Tỉnh “Ảnh hưởng của các loại vật liệu túi bao trái và liều lượng phân Canxi Chlorua (CaCl2) đến chất lượng trái vú sữa tím ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” do ThS. Ngô Nam Thạnh – Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng làm Chủ tịch Hội đồng. Đây là Đề tài do TS. Nguyễn Thị Thuở – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ (Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng) làm Chủ nhiệm; Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng làm đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp bao gồm Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kế Sách, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Kế Sách; thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022.

Tại buổi báo cáo, chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì đã được lắng nghe, trao đổi, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý quý báu của các thành viên Hội đồng Khoa học chuyên ngành đóng góp cho các báo cáo, cũng như thảo luận kết quả. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học chuyên ngành đánh giá “Đạt” yêu cầu và đề nghị nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp theo góp ý của các thành viên Hội đồng trước khi đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, UD KHKT&CGCN