Khai mạc tuần sinh hoạt công dân cho Học sinh, Sinh viên năm học 2022-2023

0
76

Sáng ngày 05/9/2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân cho HSSV năm học 2022 – 2023 tại Hội trường lớn với sự tham dự của thầy Nguyễn Văn Lĩnh – Hiệu trưởng Nhà trường; thầy Nguyễn Văn Tâm – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp. Đặc biệt là sự tham gia đầy đủ của hơn 400 sinh viên chính quy năm 2 và 3 của Trường.

Tuần sinh hoạt công dân là hoạt động thường niên được tiến hành nghiêm túc mang tính tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, nội quy, của Nhà trường. Các kiến thức, nội dung mang tính thời sự gắn liền với học sinh, sinh viên, từ đó áp dụng trong quá trình học tập tại Trường. Dịp này, thầy Nguyễn Văn Lĩnh – Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu khai mạc. 

Cuối đợt học tập học sinh, sinh viên phải làm bài thu hoạch theo yêu cầu của Phòng công tác HSSV&QLTBVT, bài làm được tổ chức chấm điểm, kết quả điểm làm căn cứ để đánh giá điểm rèn luyện của từng học sinh, sinh viên.

Tuần sinh hoạt công dân bắt đầu từ ngày 05/9/2022 và kết thúc vào ngày 08/9/2022.

ML