THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

0
107

Ngày 25 – 26/8/2022, tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, 171 viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tham gia bồi dưỡng, tập huấn Chính trị hè năm 2022.

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn diễn ra trong 1,5 ngày với các chuyên đề: Các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tình hình thế giới và trong nước nổi bậc 6 tháng đầu năm 2022; Những thành tựu nổi bật sau 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng và tình hình kinh tế – xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thông tin về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các loại dịch bệnh theo mùa; chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại và một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động trước khi bước vào năm học mới 2022 – 2023, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Sóc Trăng.