35 SV Trường CĐCĐ Sóc Trăng nhận học bổng “Lương Định Của” năm 2022

0
80

Nhằm động viên khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và tạo điều kiện cho các bạn HSSV có hoàn cảnh cảnh khó khăn, chiều ngày 30/08/2022 tại Trung tâm Văn hóa hội nghị Tỉnh Sóc Trăng, 35 suất học bổng “Lương Định Của” năm 2022đã được trao cho SV Trường CĐCĐ Sóc Trăng có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và An Giang tài trợ.

Đây là những HSSV có kết quả năm học 2021 – 2022 đạt học lực từ Khá trở lên với kết quả rèn luyện loại Tốt và Xuất sắc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn được xét chọn do giáo viên chủ nhiệm các lớp đề xuất.

Hoạt động này rất ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm góp phần xã hội hóa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

M.L