Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc mạng lưới đảm bảo chất lượng của Trường CĐCĐ Sóc Trăng

0
101

Nhằm hướng dẫn các đơn vị trong toàn Trường thực hiện tốt các nội dung công tác bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở GDNN năm 2023.

Ngày 05/7/2022, Nhà trường  tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc mạng lưới đảm bảo chất lượng của Trường CĐCĐ Sóc Trăng với sự tham dự của TS.BS Lý Quốc Trung- Phó HT và các thành viên thuộc mạng lưới đảm bảo chất lượng của Trường CĐCĐ Sóc Trăng.

Nội dung  tập huấn giúp viên chức hiểu rõ phương pháp và cách vận hành hệ thống BĐCL (công tác  chuẩn bị, xây dựng hệ thống tài liệu BĐCL; thiết lập hệ thống thông tin BĐCL; phê duyệt , vận hành; đánh giá cải tiến hệ thống BĐCL) và tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN  từ đó không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác và giúp viên chức thực hiện với tinh thần chủ động và vận dụng phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cũng làm rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm chất lượng trong Nhà trường; vai trò vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới  bảo đảm chất lượng viên.

M.L