Lịch thi KTHP kỳ thi lần 1 HK2, NH 2021-2022, các lớp Trung cấp, Cao đẳng Chính quy K25, 26, 27 (Khối SP) và K13, 14, 15 (Khối GDNN)

0
84

Các lớp Cao đẳng chính quy K25, 26, 27 (Khối SP)

Tải về

(chinh)LichthiHK2_K25,26,27

—————————————————

Các lớp Cao đẳng chính quy K14 (Khối GDNN)

Tải về

(chinh)LichthiHK2_K14

—————————————————

Các lớp Trung cấp, Cao đẳng chính quy K13, 15 (Khối GDNN)

Tải về lịch thi chính

(chinh)LichthiHK2_K13,15_upweb

Tải về ngoài lịch thi chính K13, 15

(ngoailichchinh)LichthiHK2_K13,15