Chào mừng Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

0
177

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐCĐ Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 và tiến tới Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động bằng nhiều mô hình thiết thực như: “Ao cá Thanh niên nhớ ơn Bác Hồ” và “Vườn hoa Thanh niên”

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như tổ chức sinh hoạt chính trị cho học sinh, sinh viên; treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của Nhà trường nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và Dân tộc, bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với mô hình “Ao cá Thanh niên nhớ ơn Bác Hồ”, Hội sinh viên- Đoàn Thanh niên Trường CĐCĐ Sóc Trăng ra quân thực hiện tái tạo môi trường ao nuôi, xin nguồn giống từ Đoàn Trường và từ nguồn quỹ Hội sinh viên trường, Nhà trường để thả con giống. Giao cho chi hội trực thuộc phụ trách công trình. Kinh phí thu được từ việc thu hoạch ao cá sẽ đưa vào nguồn quỹ hoạt động của Hội sinh viên trường.

Với công trình “vườn hoa Thanh niên”, Hội sinh viên, đoàn thanh niên Trường CĐCĐ Sóc Trăng vận động hội viên các chi hội, chi đoàn trực thuộc tham gia tái tạo môi trường đất và thực hiện trồng hoa, chăm sóc. Từng chi hội, đoàn sẽ chịu trách nhiệm về một phần công trình (01 khu vực) để chăm sóc trong suốt năm học. (Tùy vào sự sáng tạo của chi hội, các khu vực được giao sẽ được trồng những loại cây, hoa khác nhau theo từng chi hội đăng ký).

Các hoạt động đã tạo môi trường để đoan viên, hội viên cống hiến, rèn luyện nhân cách, phát huy giá trị bản thân trong công tác xây dựng và bảo vệ môi trường, cảnh quan trường học. Thông qua các hoạt động đã thực sự thắt chặt tinh thần đoàn kết, tương trợ, chia sẻ giữa các Chi hội, Chi đoàn nói chung và toàn thể hội viên Hội sinh viên trường, Đoàn viên nói riêng nhằm cống hiến sức trẻ góp phần tạo môi trường học tập Xanh – Sạch – Đẹp.