Thông báo v/v tiếp nhận ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về dự thảo kết quả rèn luyện và danh sách của học sinh, sinh viên đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022

0
91

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/TB-vv-tiep-nhan-y-kien.pdf” title=”TB vv tiep nhan y kien”]

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/1.-DS-Ket-qua-ren-luyen-HKI-2021-2022.pdf” title=”1. DS Ket qua ren luyen HKI 2021-2022″]

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/2.-DS-HSSV-đề-nghị-xét-HB-KKHT-học-lỳ-I-2021-2022.pdf” title=”2. DS HSSV đề nghị xét HB KKHT học lỳ I 2021-2022″]