TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG VIDEO CLIP TẠI HỘI THI TRỰC TUYẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021

0
118

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021, Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng đã tích cực hưởng ứng và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, tiểu phẩm “Tuyển sinh Online” đã đạt giải khuyến khích trong Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 (đính kèm File Video).

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Công tác CHCC năm 2022 của tỉnh tại Công văn số 157/UBND-TH ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyên truyền nội dung video tại Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 và nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trong việc tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính. Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng đã đăng tải tiểu phẩm “Tuyển sinh Online” lên Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Trường tại Mục Cải cách hành chính (http://www.stcc.edu.vn/category/cai-cach-hanh-chinh/).

Có thể nói tiểu phẩm “Tuyển sinh Online” là giải pháp, cách làm hiệu quả để hướng dẫn học sinh, sinh viên và người dân các bước Đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường (http://www.stcc.edu.vn/dk-tuyen-sinh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Trường và triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về công tác tuyển sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã diễn biến phức tạp. Đồng thời, tiểu phẩm cũng là hình thức tuyên truyền rộng rãi đến viên chức, học sinh, sinh viên và người dân về công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin của Trường.

Bên cạnh tiểu phẩm “Tuyển sinh Online”, Ban Giám hiệu Trường cũng thường xuyên chỉ đạo viên chức, giảng viên của tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, các cuộc họp,… và đặc biệt là các video clip đạt giải cao tại Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 đến học sinh, sinh viên của Nhà trường.