Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
95
189_KH_dam_bao_ANTT_nam_2022_20220314102803235230