Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2022

0
140

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/91_KH_thuc_hien_QCDC_nam_2022_20220209033220327320.pdf”]