Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức thuộc kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng 2021

0
94

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/66_TB_ket_qua_tuyen_dung_vien_chuc_nam_2021_202201260328265850.pdf”]