Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
71

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/1119_KH_to_chuc_hoi_thao_UDCNTT_20211224042251785780.pdf”]