Thông báo kết quả xét duyệt phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 thuộc kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2021

0
54
1124_TB_ket_qua_xet_duyet_phieu_tuyen_dung_20211223043807716710-2
1124_danh_muc_tai_lieu_kem_thong_bao_20211223044224807800-2

Tài liệu tham khảo