Lịch thi KTHP HK1, NH 2021-2022, các lớp K25, 26, 27 và MN13 (Khối Sư Phạm)

0
106

Các lớp K25, 26, 27

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/LichthiOnlineHK1_K252627.pdf”]

Lớp MN13

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/LichthiHK1_MN13-1.pdf”]