Thông báo tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2021

0
55

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/1002-TB-tiep-tuc-dieu-chinh-thoi-gian-TC-tuyen-dung-2021.pdf” title=”1002 TB tiep tuc dieu chinh thoi gian TC tuyen dung 2021″]