Thông báo tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2021

0
37
1002 TB tiep tuc dieu chinh thoi gian TC tuyen dung 2021