CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

0
85

Công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung được Lãnh đạo Nhà trường quan tâm. Sáng ngày 04/10/2021, Trường đã tổ chức Khai mạc Tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá, đợt 1 năm học 2021- 2022 theo Kế hoạch số: 887/KH-CĐCĐ ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, trong đó lồng ghép việc tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/12/2020; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 69/KH-CĐCĐ ngày 20/01/2021 và Kế hoạch số 137/KH-CĐCĐ ngày 22/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng,…

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chương trình Sinh hoạt đầu khóa được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Trong Chuyên đề 1, ThS. Nguyễn Văn Lĩnh – Hiệu trưởng, đã khái quát các nội dung trọng tâm trong việc thực hiện cải cách hành chính. Việc tổ chức buổi sinh hoạt có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên hiểu được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính Nhà trường nói chung và của Tỉnh, Trung ương nói riêng.

Kết thúc buổi học có hơn 300 tân sinh viên chính quy các ngành Giáo dục mầm non, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Dược và Điều dưỡng tham gia.

                  Phòng TH-HC-TH