Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021

0
108


Danh mục văn bản nghiên cứu phục vụ phần thi kiến thức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Link thi trực tuyến cải các hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021