Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp cao đẳng sư phạm khóa 24, sinh viên cao đẳng sư phạm các khóa trước, sinh viên các lớp cao đẳng khóa 12 hệ chính quy và học viên trung cấp khóa 10 hệ vừa làm vừa học

0
1461) Danh sách sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 24 và các khóa trước

2) Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp ngành: Giáo dục mầm non, Sư phạm Tiếng Anh xét tốt nghiệp ngày 30 tháng 8 năm 2021

3) Danh sách sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 12 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Tin học ứng dụng, Tiếng Anh, xét tốt nghiệp ngày 30 tháng 8 năm 2021

4) Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Tin học ứng dụng, Tiếng Anh, xét tốt nghiệp ngày 30 tháng 8 năm 2021

5) Danh sách sinh viên tốt nghiệp trung cấp hệ vừ làm vừa học khóa 10 ngành: Chăn nuôi – Thú y, xét tốt nghiệp ngày 30 tháng 8 năm 2021